Home/40 Series, 55 Series, 60 Series, 70 Series, 80 Series, Body & Chassis, Body & Chassis, Body & Chassis, Body & Chassis, Body & Chassis/FJ40 FJ45 FJ55 FJ60 FJ70 FJ80 BJ42 BJ60LG BJ60LV HJ60 BJ70 Bushing Front Shackle Polyurethane OEM 90389-18002 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990